Zrub – ako na jeho renováciu?

Drevodomy, zruby ale aj drevené záhradné stavby v poslednej dobe naberajú na svojej popularite. Dôvodom je v mnohých prípadoch návrat k prírodným materiálom, ekologickosti a udržateľnosti. Drevo je prírodný materiál, ktorý pochopiteľne reaguje na vonkajšie podmienky a vplyvy. Ak sa zanedbá správna starostlivosť o drevenú stavbu, v niektorých prípadoch je nutná renovácia. Ako prebieha taká renovácia zrubu či drevodomu?  

Drevo je obľúbeným materiálom tak ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Podporuje spojenie s prírodou a je akýmsi mostom medzi človekom a prírodným svetom. Do prostredia dodáva harmóniu a mnohokrát aj príjemnú vôňu. Stavby z dreva sú obľúbené taktiež pre svoje praktické vlastnosti, akou je napríklad dobrá termoregulácia a v mnohých prípadoch aj pomerne rýchla a efektívna výstavba. Drevené stavby si však vyžadujú o čosi vyššiu mieru starostlivosti, než murované stavby. Keďže drevo je prírodným materiálom, je pochopiteľné, že bude podliehať vplyvom prostredia viac, než napríklad murované stavby.

Vplyv prostredia na drevo

Drevo je citlivé predovšetkým na vlhkosť, zmeny v teplotách ale aj na slnečné žiarenie či výkyvy počasia. Tieto vplyvy sa neodvíjajú od ľudského faktora a tak sa im len veľmi ťažko vyhneme. Najväčším nepriateľom dreva je práve vlhkosť, ktorá môže spôsobiť rôzne škody na dreve. Môže mať na svedomí napadnutie dreva škodcami, ako sú plesne, huby či drevokazný hmyz, no drevo môže taktiež meniť svoj tvar či tepelno-izolačné vlastnosti. Práve preto je pri drevených stavbách mimoriadne dôležitá ochrana dreva a pravidelná starostlivosť. Ak sa tieto dva prvky zanedbajú, potom dochádza k poškodeniam na dreve drevených stavieb a k nutnosti opravy či renovácie. Samotná renovácia zrubu či inej drevenej stavby však nie je na škodu ani z času na čas – v podstate by sa drevená stavba mala renovovať aspoň každé dva roky. Čo sa rozumie pod pojmom renovácia zrubu či inej drevenej stavy a ako s ňou súvisí oprava strešných okien či náter dreva?

Ako prebieha renovácia zrubu?

Renovácia zrubu sa od renovácie drevodomov predsa len niečím odlišuje. Používajú sa rôzne postupy a aplikácia povrchovej úpravy je rozdielna pri stavbách, ktoré sú vyhotovené zo suchých hobľovaných profilov. Zrubové stavby sú vyhotovované z drevenej guľatiny, ktorá postupom času dozrieva a vysychá. Tak zmenšuje svoj objem a na môžu sa na nej objavovať praskliny. Renovácia zrubu spočíva v kontrole dosadania stavby, vyčistenia zrubových stien od nečistôt a prachu a následnej oprave škár a prasklín v guľatine. Vzniknuté škáry sa vypĺňajú tmelom a následne sa realizuje regeneračný náter dreva. Náter dreva je nevyhnutnosťou, pretože zvyšuje odolnosť dreva voči poveternostným podmienkam ale aj drevokazným škodcom. Pri renovácii zrubu sa nepozerá výslovne len na guľatinu, ale predmetom kontroly a servisu je aj osadenia okien a dverí. Oprava strešných okien či klasických okien na zrube je nutná vtedy, ak sa príde na to, že okná dobre netesnia či sa zistia iné poškodenia. Najčastejšie poškodenia, ktoré oprava strešných okien rieši, je nedostatočná funkčnosť a pohyblivosť okien, poškodené tesnenie či kovanie. Servisom a opravou strešných okien, klasických okien či dverí sa vylepšuje ich tesnosť a osadenie, čím sa zvyšuje aj tepelno-izolačná funkcia dreveného zrubu.
Renováciazrubu je záležitosť, do ktorej by ste sa mali púšťať sami svojpomocne len v prípade, že už máte predchádzajúce skúsenosti či zručnosti. Ošetrenie a náter dreva možno ešte zvládnete sami, no oprava strešných okien či výmena dverí na zrubovej stavbe by mala byť realizovaná profesionálmi, aby sa zabezpečila kvalitná a plnohodnotná funkčnosť všetkých častí zrubu. Ak sa chcete pustiť do renovácie zrubu, určite sa obráťte na odborníkov, ktorí vám budú vedieť vo všetkom poradiť. A okrem toho, budete mať istotu, že je všetka práca na vašom zrube vykonaná správne a kvalitne s ohľadom na dlhodobé využívanie.