Dokážete si vymeniť pneumatiku?

Vedieť si vymeniť pneumatiku, je nevyhnutná zručnosť pre všetkých vodičov. Ak sa spoliehate na mobilný telefón, ktorý vás v núdzi zachráni, vždy existuje šanca, že ho zabudnete nabiť, budete bez signálu, a ak nebude dobré pokrytie a nenájdu sa žiadne sieťové prvky ani video na internete si nepozriete. Budete sa musieť spoľahnúť len sám na seba. Našťastie, výmena pneumatiky nie je taká ťažká!

Tieto položky by mali byť súčasťou vášho vozidla: zdvihák na auto, krížový kľúč prípadne gola sada, náhradná pneumatika, príručka majiteľa vozidla.

1. NÁJDITE BEZPEČNÉ MIESTO

Hneď, ako si uvedomíte, že máte poškodenú pneumatiku, prudko nebrzdite ani sa neotáčajte. Pomaly znížte rýchlosť a nájdite najlepšie miesto na rovnej ceste. Prázdne parkovisko by bola ideálna voľba. Rovná plocha je dobrá, pretože zabráni rozjazdu vozidla.

Nikdy sa nepokúšajte vymeniť svoju pneumatiku na úzkej ceste v blízkosti premávky. Pokračujte v pohybe pomaly, kým nenájdete bezpečnejšie miesto. Pri dlhej jazde na prázdnej pneumatike hrozí zničenie ráfika.

Nezabudnite si prečítať návod na použitie a preštudovať si konkrétne kroky, ako vymeniť pneumatiku pre vaše vozidlo.

2. ZAPNITE VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ

Vaše výstražné svetlá pomôžu ostatným vodičom, aby vás videli na okraji cesty. Ak sa chcete vyhnúť nehode, zapnite ich ihneď, ako si uvedomíte, že musíte zastaviť.

3. ODSTRÁŇTE KRYT KOLESA

Na odstránenie krytu použite plochý koniec vášho kľúča. Toto bude fungovať pre väčšinu vozidiel, ale niektoré kryty kolies potrebujú na odstránenie iný nástroj. Správne postupy odstránenia krytu kolesa nájdete v príručke používateľa.

4. UVOĽNITE MATICE S OKAMI

Pomocou kľúča otáčajte maticami proti smeru hodinových ručičiek, kým „nezlomíte“ ich odpor. Možno budete musieť použiť silu. V prípade potreby použite nohu alebo celú svoju telesnú hmotnosť.

5. UMIESTNITE ZDVIHÁK POD VOZIDLO

Správne miesto pre zdvihák je zvyčajne pod rámom vozidla vedľa pneumatiky. Mnoho rámov vozidiel má na spodnej strane tvarovaný plast s oblasťou odkrytého kovu pre zdvihák. Ak chcete bezpečne zdvihnúť vozidlo a vyhnúť sa jeho poškodeniu, postupujte podľa pokynov na umiestnenie zdviháka v príručke majiteľa vozidla.

Pri správnom umiestnení zdviháka nadvihnite vozidlo, až kým nebude pneumatika asi šesť centimetrov nad zemou.

Nikdy nedávajte žiadnu časť tela pod vozidlo počas zdvíhania vozidla so zdvihákom alebo po ňom.

6. ODSKRUTKUJTE MATICE

Teraz je čas úplne odstrániť matice. Pretože ste ich už uvoľnili, mali by ste ich vedieť odskrutkovať ručne.

7. ODSTRÁŇTE PNEUMATIKU

Uchopte pneumatiku za behúň a jemne ju potiahnite smerom k sebe, až kým nebude úplne uvoľnená z náboja za ňou. Položte ju na bok.

8. NASAĎTE REZERVNÚ PNEUMATIKU NA SKRUTKY S OKOM

Teraz položte rezervu na náboj tak, že lemujete okraj so skrutkami a okami. Jemne zatlačte, až kým sa skrutky očiek nedostanú cez okraj.

9. RUČNE DOTIAHNITE ZÁVESNÉ MATICE

Matice nasaďte späť na skrutky a ručne ich dotiahnite. Akonáhle sú všetky na svojom mieste, znovu skontrolujte každú z nich a čo najviac ju dotiahnite. Po spustení vozidla na zem ich utiahnete kľúčom.

10. SPUSTITE VOZIDLO A ZNOVA DOTIAHNITE POISTNÉ MATICE

Pomocou zdviháka spustite vozidlo tak, aby rezervná pneumatika bola na zemi, ale celková hmotnosť vozidla nie ešte úplne na pneumatike. V tomto momente utiahnite skrutky s kľúčom tak, aby ste ich otáčali v smere hodinových ručičiek čo najviac. Zatlačte na kľúč s plnou hmotnosťou tela.

11. ÚPLNE SPUSTITE VOZIDLO

Vozidlo spustite úplne na zem a vyberte zdvihák. Zaskrutkujte skrutky s okom znova pomocou kľúča, aby ste sa ubezpečili, že sú čo najlepšie dotiahnuté.

12. ULOŽTE VŠETKO VYBAVENIE

Pred odchodom nezabudnite dať všetky veci do vozidla.

13. SKONTROLUJTE TLAK V REZERVNEJ PNEUMATIKE

Mali by ste skontrolovať tlak vzduchu v rezervnej pneumatike, aby ste sa uistili, že je bezpečné na nej jazdiť. Ak pneumatika potrebuje tlak, choďte pomaly na čerpaciu stanicu.

14. OBJEDNAJTE SA DO SERVISU

Dočasné rezervné pneumatiky, nie sú vyrobené na jazdu na veľké vzdialenosti ani vysokú rýchlosť, preto jazdite opatrne, kým nebudete môcť navštíviť servis. Profesionál by mal byť schopný určiť, či vaša pneumatika potrebuje opravu alebo je čas vymeniť ju.