Aký je skutočný účel úveru pre podnikateľov?

Pokiaľ už dlhšie uvažujete o začatí vlastnej podnikateľskej činnosti, rozširovaniu podnikov alebo o nejakých väčších investíciách, tak jednou z možností financovania firiem je aj podnikateľský úver.

Uvery pre podnikatelov sú určené práve právnickým osobám, ktoré potrebujú dostatok financií pre začiatok svojej činnosti.

Kto môže získať úver?

Úver môže získať začínajúci podnikateľ pre svoju firmu, ale aj podnikatelia, ktorí sa už podnikaniu venujú dlhšiu dobu.

Úver pre firmy tak môžu využiť skúsenejší, ale aj začínajúci podnikatelia, ktorí potrebujú mať finančnú istotu. Banky môžu poskytnúť aj podnikateľský úver, ktorého jasným cieľom je práve investícia.

Ako funguje úver pre podnikateľov?

Úvery sa poskytujú podnikateľom priamo na založenie spoločnosti alebo na rozvoj podnikania.

Existuje viac rôznych úverov, ktoré sa poskytujú podľa účelu ich využitia. Prostredníctvom úveru je možné financovať samotnú firmu, ktorá tiež zahrňuje nákupy zásob pre spoločnosť, financovanie možných pohľadávok alebo pomoc pri nedostatku financií na vedenie firmy.

Podnikatelia vďaka úveru pre firmy môžu využiť prostriedky na financovanie investičných potrieb, či už ide o nákup hmotného a nehmotného majetku, investície spoločnosti, a samozrejme aj nejaké menšie rekonštrukcie priestorov.

Podnikateľskými úvermi je možné financovať aj budovanie a výstavbu nehnuteľnosti, spolu s obchodnými centrami, hotelmi alebo inými rozsiahlejšími projektmi.

Aké sú druhy podnikateľských úverov?

Všeobecne úver pre firmy alebo podnikateľov môžeme charakterizovať ako požičanie istej čiastky peňazí, ktorá je časovo obmedzená, čo predstavuje úrok.

Peniaze požičiava subjekt, ktorý najčastejšie predstavuje banka. Firma sa tak stane dlžníkom voči banke, je povinná vrátiť požičané finančné prostriedky v presne dohodnutom čase. Peniaze sa vracajú už aj spolu s dohodnutými úrokmi. Úvery sa delia podľa predmetu na účelové a bezúčelové.

Účelový úver sa viaže s použitím prostriedkov na konkrétny účel, ktorý je dohodnutý v úverovej zmluve. Bezúčelový úver pre firmy sa neviaže na konkrétnu dohodu podľa zmluvy, to znamená, že firma rozhodne ako chce vynaložiť so získanými peniazmi.

Úvery sa tiež delia podľa doby splatnosti, ide o krátkodobé úvery alebo dlhodobé úvery.